Dan Šustr

Biography

Dan Šustr (born 1965 in Kladno) is a Czech composer, lyricist, producer, singer and multi-instrumentalist. In 1992 he graduated College of Philosophy at Charles´s University in Prague.

His musical career started in bands První Liga, Oswald Schneider, Marlene, Dr. Max. In 1986 he set up the famous indie-rock band TICHÁ DOHODA, in which he originally performed as a singer, composer and lyricist. After the founding members went their separate ways, Blanka Šrůmová joined the band and became the new singer. With Blanka, the band recorded and published all of its official and unofficial albums. Dan Šustr took place as a guitar player which went hand in hand with his composing, writing the lyrics and producing the whole repertoire, including hits like "Večírek osamělých srdcí, Kotva a Kříž, Tulák po hvězdách, Má duše se vznáší, Kde spí andělé etc..." He also cooperated with Phil Shöenfelt, Jana Kratochvílová (the album "S láskou"), Zdeněk Vřešťál, Marta Kubišová, Michal Pavlíček and so on.

From the year 1999 when Tichá dohoda limited its activities he holds a regular job (as a creative manager in advertising agencies).

In 2006 he, along with his bandmates from Tichá dohoda, founded power-rock trio 2Wings, with which he recorded and published 4 albums.

In 2011 - on the quarter century anniversary of Tichá dohoda´s founding, he reactivated the band.

In 2013 he, along with singer-songwriter Zuzana Vintrová and his bandmates from Tichá dohoda, started the "The Soulmates" project.

Dan Šustr is also an occasional translator. In 90´s he translated for music magazines, magazines about PC games etc. In 2010 he translated a biography of the famous New Zealand motorcycle racer and speed-record holder Burt Munro "The World's Fastest Indian" (Czech: „V zajetí rychlosti“).

Dan Šustr (* 1965, Kladno) je český skladatel, textař, producent, zpěvák a multiinstrumentalista. V roce 1992 absolvoval Filozofickou Fakultu Univerzity Karlovy.

Svoji hudební kariéru začal ve skupinách První Liga, Oswald Schneider, Marlene, Dr. Max a v roce 1986 založil známou indie rockovou skupinu TICHÁ DOHODA, kde zprvu působil jako zpěvák, skladatel a textař. Po rozpadu první sestavy ho v roce 1989 na pěveckém místě nahradila Blanka Šrůmová, s níž Tichá dohoda natočila a vydala všechna svá oficiální i neoficiální alba. Dan Šustr se chopil kytary, ale především složil, otextoval a vyprodukoval veškerý repertoár, včetně hitů „Večírek osamělých srdcí, Kotva a kříž, Tulák po hvězdách, Má duše se vznáší, Kde spí andělé atd. Spolupracoval rovněž např. s Philem Shöenfeltem, Janou Kratochvílovou (album „S láskou“), Zdeňkem Vřešťálem, Martou Kubišovou, Michalem Pavlíčkem ad.

Od roku 1999, kdy Tichá dohoda omezila svoji činnost, se živí občanským povoláním (jako kreativec a později manažer v reklamních agenturách).

V roce 2006 si založil se spoluhráči z Tiché dohody power rockové trio 2Wings, s nímž natočil a vydal 4 alba.

V roce 2011 – u příležitosti čtvrtstoletí vzniku skupiny - obnovil činnost Tiché dohody.

V roce 2013 vytvořil s písničkářkou Zuzanou Vintrovou a spoluhráči z Tiché dohody tribute projekt „The Soulmates“.

Dan Šustr je rovněž příležitostným překladatelem. V 90. letech překládal pro hudební magazíny, časopisy o počítačových hrách apod. V roce 2010 přeložil životopis slavného novozélandského rychlostního rekordmana Burta Munroa „V zajetí rychlosti“.